Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Informatie t.b.v. ouders & intermediairs
Het jeugdsportfonds Almere is een particuliere organisatie met het CBF keurmerk en biedt een tegemoetkoming aan kinderen (6 t/m 17 jaar) woonachtig in Almere die willen sporten in Almere, maar waarvan de ouders het door omstandigheden niet kunnen betalen. Deze tegemoetkoming wordt direct betaald aan de club. Primaire doel is om de maatschappelijke betrokkenheid van deze kinderen en ouder(s) te vergroten.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds Almere?

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van het Jeugdsportfonds, dient aan een aantal spelregels worden voldaan:

 • Ouder(s) hebben vooraf met hun kind gekeken naar een geschikte sport / club.*
 • Ouder(s) melden zich vooraf bij de club en geven aan dat zij een aanvraag hebben laten doen bij het Jeugdsportfonds Almere.
 • Laat uw kind pas sporten NA goedkeuring van het Jeugdsportfonds Almere. Het Jeugdsportfonds is niet verantwoordelijk voor de kosten indien het kind start voor de goedkeuring van het Jeugdsportfonds.
 • Een aanvraag moet worden gedaan door een intermediair (zie Intermediairs)
 • Er moet aan 1 van gestelde (financiële) criteria worden voldaan (zie Criteria).
 • Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Indien nodig, wordt van u verwacht dat u hieraan meewerkt (zie Controle)

 LET OP:

 • Informeer goed naar de verplichtingen, kosten en eventuele resterende eigen bijdrage.
 • Het Jeugdsportfonds Almere sluit op voorhand geen enkele club uit als partner. Echter, voorwaarde is wel dat het kind met de JSFA bijdrage een jaar kan sporten.
 • Paardrijden wordt hierom NIET vergoed.
 • Zwemles wordt NIET vergoed (hiervoor verwijzen wij naar Stichting Jeugd in Beweging)
 • Dans wordt NIET vergoed (hiervoor verwijzen wij naar het Jeugd Cultuur Fonds)
 • Fitness wordt NIET vergoed gezien het hoge percentage dat voortijdig stopt.

LET OP: Ouder(s) zijn en blijven te allen tijden verantwoordelijk.

 • Elk jaar / seizoen dient er een nieuwe aanvraag te worden gedaan. Deze loopt NIET automatisch door. Zonder aanvraag geen betaling!
 • Ouders dienen zelf de intermediair te benaderen.
 • Achterstanden / schulden worden nooit vergoed.
 • Van u wordt verwacht dat u eerlijk bent omtrent de (financiële) situatie. Hiervoor kan de intermediair om een bewijs vragen.
 • Bij het voortijdig stoppen altijd eerst overleggen met de consulent.

Onze intermediairs.

Intermediairs zijn professionals, die betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van een kind op een niet commerciële basis en kunnen garanderen dat zij voor de looptijd van de aanvraag contact onderhouden met het gezin. Dit ten einde de opvolgberichten te beantwoorden en de consulent op de hoogte te brengen van eventuele relevante veranderingen omtrent het sporten.

Wie zijn onze intermediairs?


Zorgcoördinatoren (Intern begeleiders), leerkrachten, (vak)docenten, (jeugd)hulpverleners, schoolmaatschappelijk werkers en schoolverpleegkundigen kunnen intermediair zijn van het Jeugdsportfonds Almere.

Financiële criteria?

Voorwaarden zijn:

 • Wettelijke schuldhulpverlening
 • Bijstand
 • Uitkering**
 • Laag inkomen**

** Een ouder gezin max € 1200,- netto p/m, Twee ouder gezin max € 1300,- netto p/m

Wij adviseren intermediairs altijd een bewijs aan ouders te vragen.

Doen van een aanvraag (alleen door intermediairs)

 • Als nieuwe intermediair gaat u naar www.jeugdsportfonds.nl en klikt rechtsboven op “aanvraag indienen”.
 • U vult uw gegevens in, waarna u binnen 5 werkdagen een goedkeuringsbericht krijgt met uw inloggegevens óf u ontvangt een bericht met de vraag om toelichting.
 • Na de goedkeuring logt u met uw toegestuurde gegevens in op uw persoonlijke pagina bij het Jeugdsportfonds.

Vervolgens:

 • U kunt hier uw persoonlijke gegevens toevoegen of aanpassen
 • Ook kunt u hier een nieuwe aanvraag doen voor een kind, waarbij u de gegevens van het kind, de club en de (financiële) motivatie van de ouder(s) / verzorger(s).
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u een goedkeuringsbericht, een afwijzing óf u ontvangt een bericht met de vraag om toelichting.
 • Bij een afwijzing wordt de club niet ingelicht en stelt de intermediair de ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte.
 • Bij een toelichting dient u te reageren
 • Bij een goedkeuring licht u de ouder(s) / verzorger(s) in dat het kind zich kan melden met de goedkeuring bij de club. Het Jeugdsportfonds stuurt een factuurverzoek naar de club (zie Betaling)

AANVULLENDE INFORMATIE:

Verlenging:

Elk jaar / seizoen dient er een nieuwe aanvraag te worden gedaan.

Betaling:

 • Per jaar / seizoen wordt max. € 225,- vergoed.
 • Bij een gedeeltelijke seizoen wordt max. € 20,- p/m vergoed.
 • Na ontvangst van de factuur zal er binnen 3 weken worden betaald.

Restant:

Per 1-9-2012 werkt het Jeugdsportfonds Almere NIET meer met een restant t.b.v. de kleding of attributen.

Talent ondersteuning:

Het Jeugdsportfonds biedt aan kinderen binnen de omschreven doelgroep die hun sport op nationaal niveau beoefenen een extra vergoeding. Deze vergoeding kan alleen worden aangewend voor contributie of sportattributen.

WANGEDRAG:

Het Jeugdsportfonds Almere behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren op grond van:

Misleiding m.b.t. de financiële situatie.

Niet eerlijk zijn over de (financiële) situatie.

Zonder overleg voortijdig stoppen met sporten.

Indien er een gegronde reden is om voortijdig te stoppen met sporten, dit altijd vooraf te overleggen met de consulent.

Niet meewerken aan de steekproef controle.

Het Jeugdsportfonds Almere controleert steekproefsgewijs de (financiële) situatie van een gezin. Wij kunnen hierbij een bewijs vragen van de opgegeven financiële situatie (bewijs schuldsanering, bijstand of kopie loonstrook). Bij twijfel kan tevens een kopie burgerlijke stand worden opgevraagd (de kosten hiervoor worden door het jeugdsportfonds vergoed)

In alle voorkomende gevallen zal een bestuursbesluit volgen.
Hierbij wordt de casus besproken en een eventuele sanctie bepaald.

Klik hier voor de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

FitnessGYM theme only for $58

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8:15 tot 22:00 uur, zaterdag & zondag van 8:15 tot 15:00 uur